2000-luku

Nyt tulemme jo lähemmäs tätä päivää ja vuosille 1999 ja 2000, jolloin yhdistyksen puheenjohtajana toimi Reijo Pehkonen.

Edellä mainittu 90-lukujen lama toi mukanaan lisää niukkuutta aina viime vuosille asti. Niin Oulussa kuin muissakin kunnissa on ilmaisten kuulolaiteparistojen jakelu lopetettu. Yhdistykselle jakelun lopettaminen oli selvä haaste. Yhdistys loi myyntijärjestelmän edullisten kuulolaiteparistojen saamiseksi huonokuuloisille. Paristonmyyntiä on tehty vapaaehtoistoimijoiden avulla.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 2001 vuodesta alkaen Virpi Miikki. Hänen toimikaudellaan on paristonmyyntiä jatkettu. Jäseniltoja on pidetty Aleksinkulmassa. Yhdistys on järjestänyt huuliolukukursseja ja osallistunut Kuulonhuoltoliiton etäopetukseen viitotun puheen-kurssilla. Kuulovammaisuudesta on pidetty luentoja terveysalan opiskelijoille, seurakuntien kerhoissa on vierailtu. On tehty yhteistyötä Vammais- ja kansanterveystyönjärjestöjen kanssa. Oulun Meniere-yhdistyksen kanssa on pidetty joka vuosi yhteinen joulujuhla Oulun keskustan seurakunnan alasalissa. Yhdistyksen toimialueen kunnissa on pidetty kuulopalvelupäiviä.

historia 09_p

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Helena Hiivala, jäsenkirjuri Paula Grekula ja hallituksen jäsen Tero Uitus Oulu-päivillä syksyllä 2006.

oskuvanha_tehty2006

Vuonna 2006 julkaistiin edelliset kotisivut. Tekijänä Tero Uitus

Oulun_Seudun_Kuulo_ry_Nbanner
virall_yhdistyslogo2

© Oulun Seudun Kuulo ry