Pidä huolta kuulostasi!

Kuulo on yksi tärkeimmistä aisteistamme. Sen välityksellä saamme tietoa ja aistimme erilaisia elämyksiä kuten musiikkia ja luonnon ääniä. Kuulon avulla olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa, orientoidumme ympäristöön ja saamme tietoa muun muassa hälytysäänistä ja liikenteestä. Hyvä kuulo tuo siten myös turvallisuutta.

Ikääntymiseen liittyy usein kuulon heikkeneminen. Sitä ei välttämättä itse huomaa, koska muutos on hidasta. Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkin asteinen kuulon alenema. Yli 75-vuotiaista suurimmalla osalla kuulo on heikentynyt.

Aluksi kuulo heikkenee korkeista äänistä. Varsinkin meluisassa ympäristössä on vaikea saada selvää mitä sanotaan. Kun kuulon alenema etenee matalammille taajuuksille, ei puheesta tahdo saada selvää enää hiljaisessakaan ympäristössä. Kuulemisvaikeudet aiheuttavat väsymystä ja väärinkäsityksiä. Huono kuulo on myös yksi muistisairauden riskitekijä. Kuulon heikkeneminen vaikuttaa elämänlaatuun monella tavalla. Siksi apua kannattaa hakea.

Ajoissa kuulontutkimukseen

Kun huomaa kuulon heikentyneen, kannattaa hakeutua alustavaan kuulontutkimukseen terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle kun:
    • toisen puheesta ei saa kunnolla selvää
    • television tai radion äänenvoimakkuutta on säädettävä kovemmalle
    • ovikellon tai puhelimen hälytysääni ei kuulu
    • kaupassa, apteekissa, lääkärissä tai muualla asioiminen hankaloituu
    • kartetaan tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä tai hälyä
    • korva soi tai on muuten tukkoisen tuntuinen
Tutkimusten perusteella määritellään kuulokojeen tai muiden apuvälineiden tarve. Ne luovutetaan maksutta sairaalan kuulokeskuksesta tai kuuloasemalta. Kuulokojeen ja muut apuvälineet voi hankkia myös yksityiseltä palveluntuottajalta, jolloin asiakas maksaa kustannukset itse.

Tukea ja neuvoja Kuuloliitosta

Kuuloliitto toimii kuulovammaisten tukena ja valvoo heidän etujaan. Ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille järjestetään myös sopeutumisvalmennuskursseja Kuuloliiton omassa Kopolan kurssikeskuksessa ja eri puolilla Suomea.

Kuulotietoa ja apua ongelmiin saa Kuuloliiton asiantuntijoilta neuvontapuhelimessa (09) 5803370 maanantaisin klo 9-15 tai sähköpostilla info@kuuloliitto.fi

Oulun_Seudun_Kuulo_ry_Nbanner
virall_yhdistyslogo2

© Oulun Seudun Kuulo ry

Päiv.
26.10.2022