Kuulovamma ja Internet

Internet ja WWW tarjoavat paljon tietoa kuulovammasta.

Olemme näille sivuille koonneet ja ryhmitelleet aihealueittain linkkejä, joista erityisesti Oulun seudun piirissä asuvat kuulovammaiset hyötyvät.

KHL Kuulokeskus

Kuuloliitto

Ikäkuuloiset

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuulokeskus

Kansainvälinen toiminta

International Federation of Hard of Hearing people

>> Maailman huonokuuloisjärjestöjen kattojärjestö

International Federation of Hard of Hearing Young People

>> Kansainvälinen nuorten kattojörjestö, jossa mukana sekä eri maiden järjestöjä että niiden nuorten huonokuuloisten järjestöjä

Meniere

Suomen Meniereliitto ry

Toimialayhdistykset

Tinnitusyhdistys ry

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Erityisopetus

Tervaväylän koulu (nyk. Valtteri-koulu Tervaväylä)

>> Oulussa sijaitsevalla koululla on pitkät perinteet kuulovammaisten esi- ja perusopetuksessa

Keskustelufoorumit

KUPU

>> Sähköpostilista huonokuuloisille

Lapset

Kuuloliiton Satakieli -ohjelma

Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry

Nuoret

Moottorikorvat

>> Kuuloliiton nuorten sivut

Banner_uusi
Oulun Seudun Kuulo ry

© Oulun Seudun Kuulo ry

Päiv.
28.5.2024