Historia

Johdanto

Yhdistyksen perustamisesta lähtien vapaaehtoistoimijoiden aktiivinen osallistuminen ja tekeminen on luonut puitteet yhdistyksemme menestyksekkäälle kuulovammaistoiminnalle.

Historia-osuudessa on mainittu puheenjohtajien merkityksellinen rooli yhdistyksen suuntaviivojen vetäjinä. Kuitenkin monia vapaaehtoisia hallituksen jäseniä, yhdistysaktiiveja, jäsenistöä on ollut eri tavoin, eri aikoina tekemässä kuulovammaisten arkea helpottavia päätöksiä ja esityksiä. Jo aikaansaatujen asioiden arvoa mitataan meidän kaikkien kuulovammaisten hyvinvointina.

Kaikkien meidän aktiivisuus luo edelleen pohjaa paikallisen kuulovammaisyhdistyksemme toiminnan jatkuvuudelle.

Te entiset, te nykyiset, te uudet mukana olijat, pysytään kuulolla!

Oulun_Seudun_Kuulo_ry_Nbanner
virall_yhdistyslogo2

© Oulun Seudun Kuulo ry

Päiv.
26.10.2022