1960-luku

Kuusikymmentäluvun alkupuolella yhdistyksen puheenjohtajaksi saatiin henkilö, jolla oli hyvä ammatillinen tietämys ja kokemus kuulovammaisuudesta. Puheenjohtajaksi valittiin Kuurojen koulun rehtori Helvi Rasi. Hänen kautensa puheenjohtajana kesti vuodesta 1962 aina vuoteen 1970 asti.

Mainittuna aikana Helvi Rasi oli kuulovammaisten lasten vanhempien ja vastaperustetun Oulun yliopiston keskussairaalan korvaklinikan kanssa perustamassa Ouluun kuulovammaisten lasten erityisluokkaa. Kyseinen luokka aloitti toimintansa vuonna 1974.

Oleellista huonokuuloisille oli koko 1960-luvulla se, että yhteiskunnalta tuleva apu oli sangen vähäistä. Avuntarve kohdistui huonokuuloisten apuvälineisiin ja erityisesti kuulolaitteisiin. Kuitenkin 1960-luvulla alkoi varovainen murroskausi, jolloin jossakin määrin yhteiskunnan antama taloudellinen apu tuli vastaan kuulolaitteiden hankintakustannuksissa.

Tätä taustaa vasten on hyvinkin ymmärrettävää, että Oulun yhdistyksessä etsittiin keinoja miten voitaisiin avustaa yhdistyksen alueen jäsenistöä kuulolaitteiden hankinnassa. Yhdistys perusti rahaston, jonka kunniakkaana tavoitteena oli taloudellisen avun myöntäminen vähävaraisille kuulokojeen hankkijoille. Yhdistyksen pöytäkirjassa vuodelta 1969 mainitaan, että yhdistys vuokraa kuulolaitteita tilapäisesti sitä tarvitseville 50 pennin vuorokausivuokraa vastaan.

Huomionarvoisena toimintamuotona pidettiin myös kuulolaitteiden paristojen myyntiä jäsenistölle edulliseen omakustannushintaan. Tällainen toimintamuoto loi kiinteän vuorovaikutuksen yhdistyksen ja jäsenistön välille. Toimintamuodon kautta yhdistys koettiin konkreettisesti jäsenistön edunvalvojaksi.

Banner_uusi
Oulun Seudun Kuulo ry

© Oulun Seudun Kuulo ry

Päiv.
24.6.2024